Nyhet · 2023-05-05

Nya internationella säkerhetskrav för styrsystem

Efter flera års intensiva diskussioner och ett arbete som kraftigt fördröjdes av pandemin, kommer äntligen en ny version av maskinsäkerhetsstandarden ISO 13849-1. Den innehåller nya internationella säkerhetskrav kopplade till konstruktion och integrering av säkerhetsrelaterade delar i styrsystem.

maskinsäkerhet.png

– Inom maskinsäkerhetsområdet, såväl som andra områden för standardisering, har länder ofta olika uppfattningar om vad som är lämpliga kravnivåer. Publiceringen av ISO 13849-1 föregicks av en intensiv process, där vi fick välja våra strider, säger Anette Wester-Odbratt på ABB som också är ordförande i den svenska arbetsgrupp som speglat det internationella arbetet samt en av Sveriges representanter under ISO-förhandlingarna. 

Maskinsäkerhet är också ett område som utvecklas hela tiden i takt med att tekniken blir mer och mer avancerad. Revideringen var bland annat påkallad av ett behov att till exempel organisera om standarden så att den bättre följer design- och utvecklingsprocessen, förbättra kraven på mjukvara samt flytta krav på validering från ISO 13849-2 till ISO 13849-1. På flera sätt kan man säga att ISO 13849-1 närmar sig IEC 62061, den parallella standard som i likhet med ISO 13849-1 är harmoniserad mot maskindirektivet.

– Det pågick för ett antal år sedan ett arbete för att försöka slå samman ISO 13849-1 och IEC 62061, men det lyckades dock inte. Den nya versionen skulle kunna vara ett första pragmatiskt steg mot att få de båda att närma sig varandra. Nu får de till exempel ett mer gemensamt språkbruk och definitioner.

Det sista stämmer dock inte när det kommer till benämningen av nivåerna av så kallade PFHD-värden, som även fortsättningsvis benämns som SIL, Safety Integrety Level i IEC-standarden och PL, Performance Level i ISO-standarden.

– Som sagt, den här versionen skulle kunna vara ett första steg och den kommer att behöva revideras igen. Även maskinförordningen kommer att ge ytterligare anledning till att revidera ISO 13849-1 igen tämligen snart, säger Anette Wester-Odbratt.

Publiceringen kan liknas vid en trestegsraket, där det första ISO-steget nu är taget. Därefter följer publicering på CEN- (europeisk) och därmed också SIS-nivå (svensk). I ett senare skede väntar publicering i EU:s Official Journal och därmed harmonisering mot maskindirektivet. Exakt när det sker återstår att se.

Vill du veta mer om SIS nationella och internationella standardisering kopplad till maskinsäkerhet?

Kontakta Katarina Widström, projektledare på SIS.


Utbildningar inom maskinsäkerhet

Utbildningarna återspeglar den kunskap och erfarenhet som finns om konstruktion och krav för att CE-märka. Vi behandlar användning, samt de tillbud, olyckor och risker som är förknippade med maskiner, och utgör en grund för att bedöma och eliminera eller reducera riskerna under maskinens hela livscykel.

Köp standarden

ISO STANDARD
ISO 13849-1:2023

Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

Köp standarden >

SIS/TK 282 Maskinsäkerhet

Vill du veta mer om arbetet som sker i SIS/TK 282 Maskinsäkerhet?

Läs mer här