Handbok

Städteknisk ordlista

Köp

Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Städteknisk ordlista (TNC 105) ges ut gemensamt med Städbranschen Sverige och är en reviderad utgåva av TNC 101 från 2002 som i sin tur byggde på TNC 77 från 1983. Syftet med en städteknisk ordlista är att ena branschen kring en terminologi, så att missförstånd minimeras i olika professionella kontakter. Denna ordlista riktar sig därför till alla som kommer i kontakt med städtjänster i sitt arbete: upphandlare, kommuner, landsting, fastighetsbolag med flera. Ordlistan kan också vara ett hjälpmedel vid utbildning.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03)


Köp

Handbok

Städteknisk ordlista
Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Danska Engelska Norska Svenska Finska

Artikelnummer: BCK-80015229

Beteckning: TNC 105

Utgåva: 2015

Utgiven: 2015-01-01

Antal sidor: 103

Förlag: Terminologicentrum TNC