Handbok

Minimikrav på elmateriel i olika slags utrymmen

Köp

Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Denna utgåva är baserad på den svenska standarden SS 436 40 00, Elinstallationer i byggnader - Utförande av elinstallationer för lågspänning - Elinstallationsreglerna, utgåva 3. Elinstallationsreglerna är avsedda att tillämpas tillsammans med Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Varje uppslag i boken avser en viss typ av utrymme. Ordningsföljden följer Elinstallationsreglernas numrering. Olika grupper av materiel finns angivna på sidorna utanför varje uppslag. Tillåtna kabeltyper och minimikraven för materielen i de olika utrymmena finns i höjd med materielgruppernas rubrik. En del kompletterande upplysningar om materielval, placering m.m. finns på varje uppslag. Denna trycksak kan inte ersätta Elinstallationsreglerna. Dess syfte är i första hand att vara till hjälp för elektrikern ute på fältet när det gäller att välja rätt kapslingsklass för elmateriel och för val av kablar i olika miljöer.

Ämnesområden

Allmänt Elektroteknik (29.020) Elinstallatörer El (29.021) Elinstallationer (91.140.50)


Köp

Handbok

Minimikrav på elmateriel i olika slags utrymmen
Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Artikelnummer: BCK-80025408

Beteckning: Minimikrav på elmateriel

Utgåva: 3

Utgiven: 2018-01-01

Antal sidor: 60

Förlag: EIOS MEDLEMSSERVICE AB