Handbok

Energibesparing för småhus – på rätt sätt och i rätt ordning (E-bok)

Köp

Pris: 249 SEK
standard ikon pdf

PDF

Det är den energi vi inte använder som är den billigaste.

Författaren Leif Kumlin har många års praktisk erfarenhet av energibesparande lösningar. I boken är det ett antal praktiska exempel och vi hoppas att du som husägare känner igen dig i något av dessa exempel och att du på det viset undviker alla fallgropar.

Fallgroparna är många och den största kanske är att du väljer lösningar och produkter som de facto inte ger någon besparing utan istället skapar fuktskador i huset.

Att ett friskt hus får fortsätta vara friskt är minst lika viktigt som storleken på själva energibesparingen.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01) Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Köp

Handbok

Energibesparing för småhus – på rätt sätt och i rätt ordning (E-bok)
Pris: 249 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Leif Kumlin

Artikelnummer: BCK-80007687

Beteckning: SIS HB 11 E-bok

Utgåva: 1

Utgiven: 2011-11-14

Antal sidor: 110

Förlag: Svenska institutet för standarder