Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10012

Ledningssystem för mätning - Krav på mätprocesser och mätutrustning (ISO 10012:2003)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10012

Ledningssystem för mätning - Krav på mätprocesser och mätutrustning (ISO 10012:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard specificerar allmänna krav och ger vägledning för handhavandet av mätprocesser och metrologisk bekräftelse av mätutrustning, som används för att stödja och visa uppfyllandet av metrologiska krav.
Den specificerar krav på kvalitetsledning för ett ledningssystem för mätning som kan användas av en organisation, som genomför mätningar som en del av det övergripande ledningssystemet för att säkerställa att metrologiska krav är uppfyllda.
Denna standard är inte avsedd att användas som ett krav för att visa överensstämmelse med ISO 9001, ISO 14001 eller någon annan standard. Intresserade parter kan komma överens om att använda denna standard som ett underlag för att uppfylla krav på ledningssystem för mätning i samband med certifieringar.
Denna standard är inte avsedd som ersättning eller tillägg till kraven i ISO/IEC 17025.
ANM. Det finns andra standarder och vägledningar för speciella faktorer som påverkar mätresultat, t.ex. detaljer i mätmetoder, personalens kompetens och jämförelser mellan laboratorier.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Allmänt Metrologi och mätning (17.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10012

Ledningssystem för mätning - Krav på mätprocesser och mätutrustning (ISO 10012:2003)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment (ISO 10012:2003)

Artikelnummer: STD-34225

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-13

Antal sidor: 51

Ersätter: SS-EN 30012-1 , SS-ISO 10012-1