Nyhet · 2022-09-05

Nytt kontrakt möjliggör fortsatt arbete med harmoniserande standarder

EU-kommissionen upphandlar externa konsulter för att granska de standarder som tas fram till stöd för EU:s lagstiftning, så kallade harmoniserande standarder. De senaste fyra åren har Ernst & Young, EY, haft uppdraget, men sedan kontraktet löpte ut i våras har EU inte haft tillgång till några HAS-konsulter, H­­armonised Standards Consultants.

I praktiken innebar det att arbetet med flera standarder som stod i begrepp av granskas fick läggas på is. Sedan EU tecknade ett nytt kontrakt med EY i somras har dock de viktiga kontrollerna av att standarderna uppfyller EU:s hälso- miljö- och säkerhetskrav kunnat återupptas. Tack vare det kommer vi se fler harmoniserade standarder framöver som ger stöd till lagstiftningen.

Konsulterna har redan påbörjat granskningen av flertalet standarder inom olika branscher. Att det är EY som återigen har fått förtroendet att utföra uppdraget är positivt, då det borgar för god kontinuitet i processen. Det i sin tur är till nytta för alla svenska intressenter, såväl standardiseringsutvecklare som användare. Detaljer kring avtalet har ännu inte offentliggjorts.


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.