Standard Svensk standard · SS 990001-1:2020

Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 1: Krav på beställare

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 990001-1:2020

Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 1: Krav på beställare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Svenska Trädföreningen gällande förbetalda standarder inom trädvårdsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom trädvård >>

Omfattning
Detta dokument specificerar krav på beställare av beskärningstjänster, avseende träd i miljöer där
de förvaltas på individnivå, i syfte att säkerställa funktion, säkerhet och estetik.
Detta dokument beskriver ur beställarens perspektiv också processer och åtgärder för beskärning
och hur dessa utförs på ett korrekt sätt.
Detta dokument är inte avsett att användas vid beskärning av rötter, buskar, eller träd som
förvaltas i produktionssyfte, exempelvis för fruktodlingar och plantskolor.
Anm. Krav på utförare specificeras i SS 990001-2:2020.

Ämnesområden

Biologi, botanik, zoologi (07.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 990001-1:2020

Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd — Del 1: Krav på beställare
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Trädvård, SIS/TK 577

Internationell titel: Tree care — Processes and methods for tree pruning — Part 1: Requirements for clients

Artikelnummer: STD-80026596

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-11

Antal sidor: 20