Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20813:2022

Molekylär biomarkörsanalys - Analysmetoder för detektering och identifiering av djurarter i livsmedel och livsmedelsprodukter (Nucleic acid-baserade mathods) - Allmänna krav och definitioner (ISO 20813:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20813:2022

Molekylär biomarkörsanalys - Analysmetoder för detektering och identifiering av djurarter i livsmedel och livsmedelsprodukter (Nucleic acid-baserade mathods) - Allmänna krav och definitioner (ISO 20813:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies minimum requirements of performance characteristics for the detection of nucleic acid sequences (DNA) by molecular methods, such as the polymerase chain reaction (PCR), including different post-PCR detection methods, real-time PCR, single and/or multiple probe-based detection techniques as well as the combination of such methods.

The document is applicable to the detection, identification and quantification of DNA from animal species of higher and lower taxonomic groups in foodstuffs, and the validation of applicable methods.

It is applicable to mammals, birds, reptiles, amphibians, fishes, molluscs, crustaceans and insects. Typical examples for each are listed in Annex A.

Ämnesområden

Generella metoder för kontroll och analys av livsmedel (67.050)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20813:2022

Molekylär biomarkörsanalys - Analysmetoder för detektering och identifiering av djurarter i livsmedel och livsmedelsprodukter (Nucleic acid-baserade mathods) - Allmänna krav och definitioner (ISO 20813:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Livsmedelsanalyser, SIS/TK 435/AG 05

Internationell titel: Molecular biomarker analysis - Methods of analysis for the detection and identification of animal species in foods and food products (nucleic acid-based methods) - General requirements and definitions (ISO 20813:2019)

Artikelnummer: STD-80040253

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-12-25

Antal sidor: 36