Standard Svensk standard · SS-ISO 3511-1

Grafiska symboler för processtyrfunktioner och instrumentering - Del 1: Grundläggande symboler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3511-1

Grafiska symboler för processtyrfunktioner och instrumentering - Del 1: Grundläggande symboler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Part I of this International Standard establishes a symbols system for use in depicting the basic functions of measurement and control equipment in relation to the plant with which it is associated. The system has been intentionally limited to the identification of instrument functions and does not provide means of illustrating specific instruments.

Ämnesområden

Ritningar, scheman och kartor (01.080.30) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 3511-1

Grafiska symboler för processtyrfunktioner och instrumentering - Del 1: Grundläggande symboler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Anläggningsdokumentation och schemasymboler, SIS/TK 507/AG 03

Internationell titel: Process measurement control functions and instrumentation - Symbolic representation - Part 1: Basicrequirements

Artikelnummer: STD-9088

Utgåva: 1

Fastställd: 1990-06-06

Antal sidor: 20