Standard Svensk standard · SS-EN 2559:2022/A1:2024

Flyg- och rymdteknik – Förimpregnerade kol-, glas- och aramidfibrer – Bestämning av harts- och fiberhalt samt fibermassa per areaenhet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 2559:2022/A1:2024

Flyg- och rymdteknik – Förimpregnerade kol-, glas- och aramidfibrer – Bestämning av harts- och fiberhalt samt fibermassa per areaenhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods for determining the resin content, fibre content and mass of fibre per unit area of fibre preimpregnates for aerospace use.

Ämnesområden

Gummi och plast (49.025.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 2559:2022/A1:2024

Flyg- och rymdteknik – Förimpregnerade kol-, glas- och aramidfibrer – Bestämning av harts- och fiberhalt samt fibermassa per areaenhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series — Carbon, glass and aramid fibre preimpregnates — Determination of the resin and fibre content and the mass of fibre per unit area

Artikelnummer: STD-82087772

Utgåva: 1

Fastställd: 2024-05-29

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN 2559:2022