Standard Svensk standard · SS 2401

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna A11 t o m A13

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 2401

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna A11 t o m A13
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Mätinstrument (17.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 2401

Mätdon - ISO mätdonssystem - Toleranser för håltolkar för ISO-toleranserna A11 t o m A13
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: ISO GPS - Mätteknik och Ytstruktur, SIS/TK 507/AG 06

Internationell titel: ISO system for inspection of plain workpieces - Tolerances for gauges for holes A11 to A13

Artikelnummer: STD-4975

Utgåva: 2

Fastställd: 1979-04-01

Antal sidor: 3