Standard Svensk standard · SS-EN 3745-404:2019

Flyg- och rymdteknik - Optofibrer och optokablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 404: Termisk chock

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3745-404:2019

Flyg- och rymdteknik - Optofibrer och optokablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 404: Termisk chock
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method to determine the effects of thermal shock on an optical fibre or cable.

Ämnesområden

Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020) Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3745-404:2019

Flyg- och rymdteknik - Optofibrer och optokablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 404: Termisk chock
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 404: Thermal shock

Artikelnummer: STD-80016671

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-09-26

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 3745-404:2005