Standard Svensk standard · SS 184003:2011

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Beställarens dokument - Utförandeföreskrifter

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 184003:2011

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Beställarens dokument - Utförandeföreskrifter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard omfattar anvisningar för upprättande av utförandeföreskrifter för ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål. I samband med ommålningen ersätts ibland vissa ytor med ny plåt. Standarden omfattar även förbehandlingen av sådan nylagd plåt. Standarden kan också användas som vägledning vid förbehandling av platsmålad byggnadsplåt av stål. Standarden omfattar inte förbehandling av fabriksbelagd aluminiumplåt.

Ämnesområden

Målning (87.020) Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 184003:2011

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Beställarens dokument - Utförandeföreskrifter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Buyers documentation - Performance instructions

Artikelnummer: STD-76370

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-28

Antal sidor: 20