Böcker och verktyg inom metalliska material och svets

Överallt i vardagen kan vi se konstruktioner, i bland annat byggnader, broar och fordon. Bristande kvalitet i konstruktionsarbetet är kostsamt och kan leda till allvarliga konsekvenser. Här får du tips på handböcker och verktyg som kan hjälpa dig i utförandet av tillverkningen och konstruktionen.