Standard Technical reports · SIS-TR 49:2017

Handledning för att utveckla och tillämpa ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård med stöd av standarden SS-EN 15224:2017 samt SOSFS 2011:9 - med fokus på det kliniska perspektivet

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 49:2017

Handledning för att utveckla och tillämpa ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård med stöd av standarden SS-EN 15224:2017 samt SOSFS 2011:9 - med fokus på det kliniska perspektivet
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Kvalitet är ett grundbegrepp för såväl standarden som föreskriften. Begreppet hanteras och relateras på många olika ställen och ur flera olika perspektiv. I handledningen kommenteras nedan enbart vissa grundläggande utgångspunkter.


Se även allmänt om kvalitetsbegreppet i 0.1.4 nedan samt kommentarer om kvalitetsaspekter i avsnitt 8.2.2 och i bilaga A.

Subjects

Quality management and quality assurance (03.120.10) General (11.020) Quality management systems in health care services (11.110.20)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-TR 49:2017

Handledning för att utveckla och tillämpa ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård med stöd av standarden SS-EN 15224:2017 samt SOSFS 2011:9 - med fokus på det kliniska perspektivet
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title:

Article no: STD-8027028

Edition: 2

Approved: 6/7/2017

No of pages: 84

Replaces: SIS-TR 49:2015