Standard Swedish standard · SS-EN 16575:2014

Bio-based products - Vocabulary

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16575:2014

Bio-based products - Vocabulary
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europeiska standard innehåller övergripande termer och definitioner för området biobaserade produkter, inklusive övergripande aspekter som är relevanta för standarder gällande biobaserade produkter.
Anm: Även om termerna i denna standard är generellt applicerbara för
biobaserade produkter, ligger fokus på andra områden än livsmedel, foder
och energianvändning; för dessa områden finns det specifika standarder
som kan innehålla termer och definitioner

Subjects

Services (01.040.03) Environment, health protection, safety (01.040.13) Production, production management (03.100.50) Biobased products (13.020.55) Product life-cycles (13.020.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16575:2014

Bio-based products - Vocabulary
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80023012

Edition: 1

Approved: 8/17/2014

No of pages: 16

Also available in: SS-EN 16575:2014