Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27002:2014

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO/IEC 27002:2017 , SS-ISO/IEC 27002:2022
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27002:2014

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 147 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard ger vägledning för organisationens interna normer för informationssäkerhet och praktisk hantering av informationssäkerhet. Det innefattar val av, införande och förvaltning av säkerhetsåtgärder med hänsyn tagen till organisationens riskmiljö gällande informationssäkerhet. Denna standard är utformad för att användas av organisationer som avser att: a) välja säkerhetsåtgärder för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på SS-ISO/IEC 27001b) införa allmänt accepterade informationssäkerhetsåtgärder; c) utveckla sina egna riktlinjer för hantering av informationssäkerhet.

Subjects

Documents in administration, commerce and industry (01.140.30) Information sequrity management systems (04.050) Data communication networks (33.040.40) General (35.020) Information coding (35.040) Software development and system documentation (35.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27002:2014

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 147 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: LIS, SIS/TK 318/AG 11

International title:

Article no: STD-101254

Edition: 2

Approved: 2/26/2014

No of pages: 184

Replaces: SS-ISO/IEC 27002:2005

Replaced by: SS-EN ISO/IEC 27002:2017 , SS-ISO/IEC 27002:2022