Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22000:2005

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 22000:2018 , SS-EN ISO 22000:2019
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22000:2005

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard anger krav för ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Med hjälp av ledningssystemet kan organisationer i livsmedelskedjan visa att de har styrning över faror kopplade till livsmedelssäkerhet så att livsmedel kommer att vara säkra när de konsumeras. Standarden kan användas av alla organisationer, oavsett storlek, som ingår i, eller samverkar med livsmedelskedjan och som vill införa ett system som genomgående bidrar till säkra produkter. För att uppfylla kraven i denna standard kan interna eller externa resurser användas. Denna standard specificerar krav som gör det möjligt för en organisation: a) att planera, införa, driva, vidmakthålla och uppdatera ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet vilket gör det möjligt för organisationen att leverera produkter som, vid avsedd användning, är säkra för konsumenter, b) att visa att man uppfyller för verksamheten avsedda författningskrav på livsmedelssäkerhet, c) att bedöma och utvärdera krav från kunder och visa att man uppfyller sådana kundkrav rörande livsmedelssäkerhet som man ömsesidigt kommit överens om i syfte att öka kundtillfredställelsen, d) att kommunicera livsmedelssäkerhetsfrågor effektivt med leverantörer, kunder och berörda intressenter i livsmedelskedjan, e) att säkerställa att organisationen uppfyller sin fastställda policy för livsmedelssäkerhet, f) att visa berörda intressenter att man uppfyller policyn och g) att söka certifiering eller registrering av sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet genom en extern organisation, eller utföra egen avstämning eller egendeklaration om överensstämmelse gentemot denna standard.

Subjects

Management systems (03.100.70) Processes in the food industry (67.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 22000:2005

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-40768

Edition: 1

Approved: 9/19/2005

No of pages: 84

Replaced by: SS-EN ISO 22000:2018 , SS-EN ISO 22000:2019