Standard Swedish standard · SS-ISO 22316:2020

Security and resilience - Organizational resilience - Principles and attributes (ISO 22316:2017, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 22316:2020

Security and resilience - Organizational resilience - Principles and attributes (ISO 22316:2017, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope

Detta dokument ger vägledning för att stärka organisatorisk resiliens hos organisationer av alla slag och storlekar. Dokumentet riktar sig inte till någon specifik bransch eller sektor och kan tillämpas under en organisations hela livslängd.
Dokumentet förespråkar inte ett enhetligt tillvägagångssätt för alla organisationer, eftersom särskilda mål och initiativ skräddarsys för att passa en enskild organisations behov.

This document provides guidance to enhance organizational resilience for any size or type of organization. It is not specific to any industry or sector. This document can be applied throughout the life of an organization.
This document does not promote uniformity in approach across all organizations, as specific objectives and initiatives are tailored to suit an individual organization’s needs.

Subjects

General (03.100.01) Societal security (04.140)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO 22316:2020

Security and resilience - Organizational resilience - Principles and attributes (ISO 22316:2017, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: Std Informationsteknik & Ledningssystem

International title:

Article no: STD-80025409

Edition: 2

Approved: 10/27/2020

No of pages: 36

Replaces: SS-ISO 22316:2020