Standard Technical reports · SIS-ISO/TR 22758:2021

Biotechnology - Biobanking - Implementation guide for ISO 20387 (ISO/TR 22758:2020)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-ISO/TR 22758:2021

Biotechnology - Biobanking - Implementation guide for ISO 20387 (ISO/TR 22758:2020)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Det här dokumentet ger biobanker vägledning om hur man kan tillämpa kraven på kvalitetsledning, styrning samt de tekniska kraven i ISO 20387. Dokumentet går närmare in på aspekter i ISO 20387 och innehåller exempel i illustrationssyfte. Det här dokumentet är avsett som ett stöd för biobanker i arbetet med personalens kompetens och lämplig kvalitet på biologiskt material och datasamlingar. Detta dokument kan både tillämpas på nyetablerade och befintliga biobanker.
Det här dokumentet kan tillämpas på alla organisationer som bedriver biobankningsverksamhet, inklusive biobankning av biologiskt material från flercelliga organismer (t.ex. människor, djur, svampar och växter) och mikroorganismer för forskning och utveckling.
Detta dokument gäller inte för biologiskt material som är avsett för produktion av foder eller livsmedel, laboratorier som gör analys för produktion av livsmedel eller foder och/eller terapeutisk användning.

Subjects

Biology, botany, zoology (07.080)


Buy this standard

Standard Technical reports · SIS-ISO/TR 22758:2021

Biotechnology - Biobanking - Implementation guide for ISO 20387 (ISO/TR 22758:2020)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Vård

International title:

Article no: STD-80029667

Edition: 1

Approved: 6/8/2021

No of pages: 40