Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14040:2006

Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)

Status: Valid

· Amended by: SS-EN ISO 14040:2006/A1:2020
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14040:2006

Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 251 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 251 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 601,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard beskriver principer och struktur för livscykelanalys (LCA), som innefattar: a) LCA-studiens definition av mål och omfattning, b) livscykelinventeringsanalysen (LCI), c) miljöpåverkansbedömningen (LCIA), d) livscykeltolkningen, e) redovisning och kritisk granskning av LCA-studien, f) begränsningar för LCA-studien, g) sambanden mellan de olika LCA-faserna, h) villkore

Subjects

Environmental management systems Environmental management (04.100) Environmental management (13.020.10) Product life-cycles (13.020.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14040:2006

Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2006)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 251 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 251 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 601,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: Livscykelanalys, SIS/TK 207/AG 01

International title:

Article no: STD-46612

Edition: 2

Approved: 10/5/2006

No of pages: 60

Replaces: SS-EN ISO 14041 , SS-EN ISO 14042 , SS-EN ISO 14043 , SS-EN ISO 14040