Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2018

Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements (ISO/IEC 20000-1:2018, IDT)

Status: Valid

· Amended by: SS-ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024 , SS-ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2018

Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements (ISO/IEC 20000-1:2018, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger kraven för hur en organisation ska upprätta, tillämpa, underhålla och
kontinuerligt förbättra ett ledningssystem för tjänster (SMS). De krav som fastställs i detta dokument
omfattar planering, utformning, överföring, leverans och förbättring av tjänster för att uppfylla
tjänstekraven och leverera värde. Detta dokument kan användas av:
a) en kund som söker tjänster och behöver garantier för kvaliteten på dessa tjänster;
b) en kund som kräver ett enhetligt tillvägagångssätt för tjänstens livscykel hos alla sina
tjänsteleverantörer, inklusive de som ingår i en leveranskedja;
c) en organisation som har för avsikt att visa sin förmåga att planera, utforma, överlämna, leverera och
förbättra tjänster;
d) en organisation för att övervaka, mäta och granska sitt ledningssystem för tjänster och tjänsterna;
e) en organisation för att förbättra planeringen, utformningen, överföringen, leveransen och
förbättringen av tjänster genom effektiv hantering och drift av ett ledningssystem för tjänster;
f) en organisation eller annan part som bedömer överensstämmelsen med de krav som anges i detta
dokument;
g) en leverantör av utbildning eller rådgivning i tjänstehantering.
Termen "tjänst" som den används i detta dokument hänvisar till den eller de tjänster som omfattas av
ledningssystemet för tjänster. Termen "organisation" som den används i detta dokument hänvisar till
den organisation som omfattas av ledningssystemet för tjänster som hanterar och levererar tjänster till
kunder. Den organisation som omfattas av ledningssystemet för tjänster kan vara en del av en större
organisation, t.ex. en avdelning i en stor koncern. En organisation eller en del av en organisation som
hanterar och levererar en eller flera tjänster till interna eller externa kunder kan också kallas
tjänsteleverantör. All användning av termerna "tjänst" eller "organisation" med annan syftning anges
tydligt i detta dokument.

Subjects

Other (03.080.99) Information technology service management (04.060) General (35.020)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 20000-1:2018

Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements (ISO/IEC 20000-1:2018, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 487 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80022061

Edition: 3

Approved: 9/28/2018

No of pages: 44

Also available in: SS-ISO/IEC 20000-1:2018

Replaces: SS-ISO/IEC 20000-1:2011