Standard Validation, only publication · SS-EN 61690-1

Electronic Data Interchange Format (EDIF) - Part 1: Version 3.0.0

Status: Valid

Scope
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Subjects

IT applications in industry (35.240.50)