Standard Technical specification · SIS-ISO/TS 22002-4:2016

Prerequisite programmes on food safety - Part 4: Food packaging manufacturing (ISO/TS 22002-4:2013, IDT)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Technical specification · SIS-ISO/TS 22002-4:2016

Prerequisite programmes on food safety - Part 4: Food packaging manufacturing (ISO/TS 22002-4:2013, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
I denna tekniska specifikation specificeras krav för att upprätta, införa och vidmakthålla grundförutsättningar (PRP) för att understödja att livsmedelssäkerhetsfaror förblir under kontroll vid tillverkning av livsmedelsför-packningar.Specifikationen gäller för alla organisationer, oavsett storlek eller komplexitet, som tillverkar livsmedelsför-packningar och/eller intermediära produkter. Specifikationen är inte utformad eller avsedd för användning i andra delar eller aktiviteter i livsmedelskedjan. ANM. 1 En organisation som producerar sina egna livsmedelsförpackningar (exempelvis blåser och formar flaskor från pre-forms eller formar/fyller/försluter aseptiska kartonger/påsar) får avgöra om denna tekniska specifikation ska tillämpas.Organisationer som tillverkar livsmedelsförpackningar är olika till sin natur, och en enskild organisation omfattas inte av alla krav som anges i denna tekniska specifikation. Varje organisation är skyldig att genomföra en dokumenterad faroanalys som innefattar alla krav. När undantag görs eller alternativa åtgärder genomförs måste dessa motiveras med faroanalysen. Denna tekniska specifikation är inte en ledningssystemsstandard utan är avsedd att användas av organisationer som tillverkar livsmedelsförpackningar och som vill införa grundförutsättningar (PRP) på ett sådant sätt att de uppfyller kraven som anges i ISO 22000. Denna tekniska specifikation är avsedd att användas i kombination med ISO 22000.ANM. 2 I denna tekniska specifikation innefattar begreppet livsmedel också drycker.

Subjects

Processes in the food industry (67.020) Food products (67.040) General (67.100.01)


Buy this standard

Standard Technical specification · SIS-ISO/TS 22002-4:2016

Prerequisite programmes on food safety - Part 4: Food packaging manufacturing (ISO/TS 22002-4:2013, IDT)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 152 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Miljö och energi

International title:

Article no: STD-8019714

Edition: 1

Approved: 2/11/2016

No of pages: 28

Also available in: SIS-ISO/TS 22002-4:2016