Standard Swedish standard · SS-EN 54-11/A1:2006

Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 54-11/A1:2006

Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard anger krav och provningsmetoder för larmknappar i branddetekterings- och brandlarmsystem i och runt byggnader. Den beaktar inom- och utomhusförhållanden, utseende och funktion hos larmknappar av typ A ”direkt funktion” och typ B ”indirekt funktion” och täcker även larmknappar i form av
enkla, mekaniska brytare, sådana som är utrustade med enkla elektroniska komponenter (t.ex. resistorer och dioder) och andra som innehåller aktiva, elektroniska komponenter och samverkar med manöverpaneler för signalering och identifiering av exempelvis en adress eller en plats.
Denna Europastandard täcker inte larmknappar för speciella användningsområden, t.ex. larmknappar som är egensäkra eller avsedda för användning under farliga förhållanden, om sådana användningsområden fordrar ytterligare eller andra krav eller provningar än de som anges i denna standard.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 54-11/A1:2006

Fire detection and fire alarm systems - Part 11: Manual call points
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 735 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80012543

Edition: 1

Approved: 1/27/2006

No of pages: 24

Also available in: SS-EN 54-11/A1:2006

Amendment: SS-EN 54-11 , SS-EN 54-11