Standardutveckling · SIS/TK 552

Asset management

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Tillgångar i en verksamhet kan vara både materiella (infrastruktur,  produktionsanläggningar, fastigheter),  och immateriella (mjukvarulicenser, patentportfölj och varumärke). SIS kommitté för Asset management representerar Sverige i det internationella arbetet inom ISO med att ta fram flertalet standarder för vägledning gällande strategisk omvårdnad av tillgångar. Standarderna utgör ett strategiskt verktyg för användarna och innehåller metoder och verktyg för att värdera och förvalta värden och tillgångar på ett effektivt sätt.

Kommittén för Asset management verkar för att intressenter inom området ska möjliggöras en ökad kvalitet på den strategiska hanteringen av sina tillgångar. Genom att tillämpa standarder bidrar organisationer till att främja innovation, kvalitet, säkerhet och hållbarhet inom sitt eget område och på marknaden.

Nu pågår revidering av standardserien för ledningssystem inom Asset management, som består av tre delar:

Därutöver tas kompletterande standarder och specifikationer fram.

Användningen av standardserien för asset management har ökat hos svenska bolag och myndigheter. Idag används denna i huvudsak av företag och organisationer med materiella tillgångar såsom infrastruktur- och energibolag, fastighetsbolag och bolag med ägande av produktionsanläggningar. Även av myndigheter och andra som förvaltar vägnät samt transportmedel såsom fartyg och tåg etc.

Som deltagare i kommittén för Asset management är man med och påverkar utformningen och innehållet av standarder inom tillgångsförvaltning, både på nationell och internationell nivå. Deltagare får även tillgång till den senaste informationen och dokumentationen inom området, samt möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med andra experter och intressenter. 

Här kan du läsa mer om det arbete som sker inom ISO/TC 251 Asset management.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 8 standarder
Deltagare 10 företag och organisationer
Idhammar Produktion AB, Solna
Kiwa Sweden AB, Solna
OKG AB, Oskarshamn
Stockholms stad, Stockholm
Svenska Kraftnät, Sundbyberg
Syntell AB, Stockholm
Tetra Pak Technical Service AB, Lund
Trafikverket, Borlänge
Trafikverket, Strömsund
Vattenfall Eldistribution AB, Stockholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 251, Asset management
ISO/TC 251/WG 10, Decision making
ISO/TC 251/WG 3, Communications
ISO/TC 251/WG 4, Product improvement and revision of ISO 55000
ISO/TC 251/WG 5, Finance
ISO/TC 251/WG 6, Revision of ISO 55002
ISO/TC 251/WG 7, Development of ISO 55011
ISO/TC 251/WG 8, People involvement and competence
ISO/TC 251/WG 9, Development of ISO 55013
Visa fler Visa färre
Finansiering

Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Läs mer
Verksamhetsplan 2024

Ämnesområden

Ledningssystem (04)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

På svenska: Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar

ISO 55001

Läs mer om ISO 55001 Ledningssystem för tillgångar här

ISO 55001  (öppnar som PDF)

ISO 55000 – standard för effektiv förvaltning

Strategiskt grepp om tillgångar

Det svenska vatten- och avloppsnätet står inför stora utmaningar. För att göra rätt prioriteringar och vara trovärdig i sitt arbete har vatten och avfallsbolaget i Umeå, Vakin, valt att satsa på ISO 55000-serien med målet att certifiera sig.

Kalender

2024
oktober
tis
8
Möte med SIS/TK 552
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yulianna Munoz Yanez
Projektledare
yulianna.munoz.yanez@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se

Mattias Androls
Ordförande
Stockholms stad