Standardutveckling · SIS/TK 135

Rostfria stål och trådprodukter

Rostfria stål och trådprodukter används på grund av sina goda materialegenskaper, dess miljövänlighet och långa livslängd inom flera användningsområden som t.ex. kemiindustrin samt andra områden där exempelvis koppar, gjutjärn, olegerade stål och plastmaterial tidigare använts. Standardiseringsarbetet gäller bland annat stålurval, dimensioner och toleranser, kemisk sammansättning, korrosionsegenskaper och hållfasthet. Dessutom ansvarar SIS/TK 135 för standardiseringsarbetet gällande tråd och trådprodukter tillverkat av både rostfritt och låglegerat stål.

Kommittén för rostfria stål och trådprodukter deltar aktivt både nationellt och internationellt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder. Eftersom flertalet av standarderna är kopplade till EU-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Standardiseringsarbetet säkerställer därmed att produkterna tillverkas efter samstämmiga krav, som exempelvis föreskrivare kan hänvisa till i anbudsskedet. Ett arbete som skapar fri rörlighet och konkurrens av produkter mellan länder, vilket stöder den svenska exportmarknaden. Sverige har några av världens främsta tillverkare av rostfritt stål och trådprodukter. Därför medverkar vi i den europeiska och internationella standardiseringen CEN och ISO. Målet är att få acceptans för svenska synpunkter.

Standardiseringen inom rostfria stål och trådprodukter behandlar bland annat:

  • harmonisering mot direktiv såsom PED och CPD
  • kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper
  • dimensioner och toleranser
  • tekniska leveransbestämmelser
  • beteckningssystem

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den europeiska standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i standardiseringsorganisationerna CEN och ISO. Eftersom flertalet standarderna är kopplade till EU-direktiv, underlättar dessa vid både tillverkning, inköp och användning av produkterna. Standardiseringsarbetet skapar fri rörlighet och rättvis konkurrens av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exporten.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, föreskrivare, inköpare, brukare eller övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man tolkar dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Rostfria stål och trådprodukter. Kanske jobbar du idag hos en ståltillverkare, föreskrivare, inköpare, brukare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet.

Läs mer om generellt kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 75 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Alfa Laval Technologies AB, Lund
Alleima EMEA AB, Sandviken
OSTP Sweden AB, Örnsköldsvik
Outokumpu Stainless AB, DEGERFORS
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk, Avesta
Outokumpu Stainless AB Avesta R & D Center, Avesta
Suzuki Garphyttan AB, Garphyttan
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 13 internationella kommittéer
ISO/TC 17, Steel
ISO/TC 17/SC 10, Steel for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 17, Steel wire rod and wire products
ISO/TC 17/SC 19, Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
ISO/TC 17/SC 4, Heat treatable and alloy steels
CEN/TC 459/SC 10, Steel tubes, and iron and steel fittings
CEN/TC 459/SC 10/WG 1, Tubes for pressure purposes
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
CEN/TC 459/SC 4/WG 3, Corrosion resistant reinforcing steels
CEN/TC 459/SC 5, Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels
CEN/TC 459/SC 5/WG 2, Stainless steels
CEN/TC 459/SC 6, Wire rod and wires
CEN/TC 459/SC 7, Steels for pressure purposes
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Metallurgi (77) Tillverkning av metalliska material (77.020) Järn och stål (77.080) Specialstål (77.140.20)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2024
oktober
tor
3
SIS/TK 135 Möte (SIS + digitalt)
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Otto Björnberg
Projektledare
otto.bjornberg@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Jerker Sterneland
Ordförande
Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk