Standardutveckling · SIS/TK 130

Gjutet järn och stål

När vi sitter i vår bil eller på tåget, på väg till arbetet, förutsätter vi att de bärande delarna och de mekaniska komponenterna har en hållfasthet som gör att vi inte skadar oss. Kommittén för gjutet järn och stål skapar förutsättningar för säkra material genom att arbeta fram standarder för bland annat gjutning av järn och smide av stål.

Kommittén för gjutet järn och stål är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa god kvalitet på gjutet järn och stål genom högt ställda krav på bl.a. mekaniska egenskaper. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för tillverkare och köpare att enas om vilka krav som kan ställas vid tillverkning och användande av gjutet järn och stål.

Standarderna gäller gjutning och smide av järn och stål samt leveransbestämmelser för dessa produkter. Tidigare kommittéarbete har bland annat resulterat i standarder för gjutstål som används i tryckbärande anordningar och klassificering av gjutjärn.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska gjut- och smidesindustrin. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid tillverkning och användande av våra produkter.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare och köpare. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussioner med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Framöver fokuserar kommittén bland annat på stålgjutgods för maskiner, bilar, järnväg, jordbruksutrustning med mera.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Gjutet järn och stål. Kanske att du idag jobbar som tillverkare eller inköpare eller med annat inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 65 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 5 företag och organisationer
AB Holsbyverken, Vetlanda
Epiroc Rock Drills AB, Örebro
SinterCast AB, Katrineholm
Volvo Construction Equipment AB, Eskilstuna
Volvo Powertrain Corporation, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 17/SC 11, Steel castings
ISO/TC 25, Cast irons and pig irons
CEN/TC 190, Foundry technology
CEN/TC 190/WG 5, Grey cast iron and compacted graphite cast iron
CEN/TC 459/SC 11, Steel castings and forgings
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Gå till Deltagarportalen >

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.

Se utbildningar >

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anna-Carin Näreskog
Projektledare
anna-carin.nareskog@sis.se

Amanda Gidlund
Projektkoordinator
amanda.gidlund@sis.se

Pål Schmidt
Ordförande
Volvo Powertrain Corporation