Ny standard för att mäta sociala och miljömässiga effekter

Vad är egentligen att betrakta som en effekt och hur säkerställer vi att den mäts på ett korrekt sätt? Nu bjuder vi in till ett lanseringsseminarium där vi presenterar två nya standarder som precis har publicerats i detta ämne. Välkomna till ett seminarium tisdagen den 21 maj kl 13:00 – ca 15:30. (FULLSATT) Möjlighet finns att anmäla sig digitalt på nedan formulär.

Fler och fler organisationer – idéburna, offentliga och privata – vill visa på hur de minskar sin miljöpåverkan och bidrar till att stävja sociala utmaningar så som ohälsa och utsatthet. För att bidra till detta förutsätts investeringar i rätt insatser. Genom effektmätning kan vi få kunskap om vilka insatser som fungerar och därigenom omfördela resurser till de som ger bäst effekt. Men att mäta effekten av sitt arbete är inte alltid enkelt och det har tidigare saknats ett sektorsövergripande och gemensamt ramverk för effektmätning, vilket medfört varierande kvalitet och jämförbarhet.

Genom de två nya standarderna för Mätning av sociala och miljömässiga effekter finns nu grunden för ett enhetligt förhållningssätt och en gemensam vokabulär för effektmätning.

Agenda

  • Välkommen och öppning
  • Om SIS kommitté Mätning av sociala och miljömässiga effekter, SIS/TK 626
  • Syfte, innehåll och tillämpning av de nya publicerade standarderna
  • Vad händer inom kommittén just nu? 
  • Paus med fika och mingel för de som deltar på plats (FULLSATT)
  • Användarperspektiv fr. projektet ”Effektmätning för hållbar välfärd”
  • Paneldiskussion, frågor & diskussion
  • Avslut

Talare

Har du frågor eller behöver mer information är du välkommen att höra av dig till Jimmy Yoler, projektledare på SIS. 

 Deltagande på plats är FULLSATT. 


Tid och plats

Datum:  2024-05-21

Tid:  13:00 - ca 15:30

Plats:  SIS konferenscenter, Torsplan, Solnavägen 1E, Stockholm alt digitalt via Zoom

(Mer information skickas ut i samband med anmälan)

KOSTNADSFRITT!