Standard Svensk standard · SS-EN 15898:2011

Bevarande av kulturarv - Generella termer och definitioner

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15898:2019 , SS-EN 15898:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15898:2011

Bevarande av kulturarv - Generella termer och definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet. http://www.sis.se/standarder_inom_kulturarvsomradet/

Standarden definierar generella termer som används inom kulturvården. Den riktar sig till yrkesverksamma inom bland annat byggnadsvård, samlingsförvaltning och fornlämningsvård. En förutsättning för framgångsrika samarbeten är en
gemensam förståelse kring grundläggande termer och begrepp. Definitioner av centrala termer minskar risken för missuppfattningar och förvirring mellan de inblandande aktörerna. 

Syftet med denna standard är att underlätta förståelsen och samarbetet mellan de olika branscher och kompetenser som möts i kulturvårdsarbetet. Standarden omfattar termer och definitioner för arbete med fast och flyttbart kulturarv och riktar sig till yrkesverksamma inom bland annat byggnadsvård, samlingsförvaltning och fornlämningsvård. Den ligger även till grund för andra standarder inom kulturvården. Standarden innehåller termer på engelska, franska och tyska, med förklarande engelsk definition. Den omfattar dock inte termer för historiska landskap, parker, trädgårdar, arkeologiska lämningar eller digitalt kulturarv. 

Denna standard har tagits fram inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage. I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv.

Standarden publicerades den 16 december 2011 och tillhandahålls i Sverige genom SIS.

Omfattning
This European Standard defines the main general terms used in the field of conservation of cultural property with particular attention to those terms which have wide use or significance.

Ämnesområden

Terminologi (01.020) Hem och hushåll, underhållning och sport (01.040.97) Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15898:2011

Bevarande av kulturarv - Generella termer och definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural property - Main general terms and definitions

Artikelnummer: STD-81841

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-10-10

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN 15898:2011

Ersätts av: SS-EN 15898:2019 , SS-EN 15898:2019