Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6284:2024

Teknisk produktdokumentation – Byggdokumentation – Fastställande av gränsavmått (ISO 6284:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6284:2024

Teknisk produktdokumentation – Byggdokumentation – Fastställande av gränsavmått (ISO 6284:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods for the indication of limit deviations on construction documents.

Ämnesområden

Byggnadsritningar (01.100.30) SIS Bygghandlingar (98.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6284:2024

Teknisk produktdokumentation – Byggdokumentation – Fastställande av gränsavmått (ISO 6284:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Technical product documentation — Construction documentation — Indication of limit deviations (ISO 6284:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-82085359

Utgåva: 2

Fastställd: 2024-02-26

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 6284