Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27017:2015

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för säkerhetsåtgärder för molntjänster baserade på SS-ISO/IEC 27002 (ISO/IEC 27017:2015, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27017:2021
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27017:2015

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för säkerhetsåtgärder för molntjänster baserade på SS-ISO/IEC 27002 (ISO/IEC 27017:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Recommendation | International Standard gives guidelines for information security controls applicable to the provision and use of cloud services by providing: – additional implementation guidance for relevant controls specified in ISO/IEC 27002; – additional controls with implementation guidance that specifically relate to cloud services. This Recommendation | International Standard provides controls and implementation guidance for both cloud service providers and cloud service customers.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27017:2015

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för säkerhetsåtgärder för molntjänster baserade på SS-ISO/IEC 27002 (ISO/IEC 27017:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services (ISO/IEC 27017:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8017928

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-12-15

Antal sidor: 48

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27017:2021