Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27043:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Principer och processer för undersökning av incidenter (ISO/IEC 27043:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27043:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Principer och processer för undersökning av incidenter (ISO/IEC 27043:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides guidelines based on idealized models for common incident investigation processes across various incident investigation scenarios involving digital evidence. This includes processes from pre-incident preparation through investigation closure, as well as any general advice and caveats on such processes. The guidelines describe processes and principles applicable to various kinds of investigations, including, but not limited to, unauthorized access, data corruption, system crashes, or corporate breaches of information security, as well as any other digital investigation.In summary, this International Standard provides a general overview of all incident investigation principles and processes without prescribing particular details within each of the investigation principles and processes covered in this International Standard. Many other relevant International Standards, where referenced in this International Standard, provide more detailed content of specific investigation principles and processes.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27043:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Principer och processer för undersökning av incidenter (ISO/IEC 27043:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Incident investigation principles and processes (ISO/IEC 27043:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8022634

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-27

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO/IEC 27043:2015