Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27040:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Lagringssäkerhet (ISO/IEC 27040:2015, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27040:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Lagringssäkerhet (ISO/IEC 27040:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard provides detailed technical guidance on how organizations can define an appropriate level of risk mitigation by employing a well-proven and consistent approach to the planning, design, documentation, and implementation of data storage security. Storage security applies to the protection (security) of information where it is stored and to the security of the information being transferred across the communication links associated with storage. Storage security includes the security of devices and media, the security of management activities related to the devices and media, the security of applications and services, and security relevant to end-users during the lifetime of devices and media and after end of use.Storage security is relevant to anyone involved in owning, operating, or using data storage devices, media, and networks. This includes senior managers, acquirers of storage product and service, and other non-technical managers or users, in addition to managers and administrators who have specific responsibilities for information security or storage security, storage operation, or who are responsible for an organization’s overall security program and security policy development. It is also relevant to anyone involved in the planning, design, and implementation of the architectural aspects of storage network security.This International Standard provides an overview of storage security concepts and related definitions. It includes guidance on the threat, design, and control aspects associated with typical storage scenarios and storage technology areas. In addition, it provides references to other International Standards and technical reports that address existing practices and techniques that can be applied to storage security.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 27040:2016

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Lagringssäkerhet (ISO/IEC 27040:2015, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Storage security (ISO/IEC 27040:2015, IDT)

Artikelnummer: STD-8022631

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-09-27

Antal sidor: 128