Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 61993-2

Marin navigerings- och kommunikationsutrustning - System för automatisk identifiering (AIS) - Del 2: Utrustning i klass A för fartyg - Tekniska och operationella fordringar, provningsmetoder och erforderliga provningsresultat

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 61993-2
Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument. Kontakta kundservice för mer information om det saknas länk till dokument som ikraftsätts av denna standard.

Ämnesområden

Navigations- och styrsystem (47.020.70)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification systems (AIS) - Part 2: Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS) - Operational and performance requirements, methods of test and required test results

Artikelnummer: STD-3330951

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-04-24

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: IEC 61993-2:2001

Ersätts av: SS-EN 61993-2