Standard Svensk standard · SS-EN 1021-2:2014

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1021-2:2014

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method to assess the ignitability of material combinations, such as covers and fillings used in upholstered seating, when subjected to a small flame as an ignition source.
The test measures only the ignitability of a combination of materials used in upholstered seating and not the ignitability of a particular finished item of furniture incorporating these materials.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Möbler (97.140)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1021-2:2014

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade möbler - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarande en brinnande tändsticka
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler för kontor, skola och offentlig miljö, SIS/TK 391/AG 03

Internationell titel: Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame equivalent

Artikelnummer: STD-102561

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-08-17

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN 1021-2:2006