Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 18045:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Metodik för evaluering av IT-säkerhet (ISO/IEC 18045:2008)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 18045:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Metodik för evaluering av IT-säkerhet (ISO/IEC 18045:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 188 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 188 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 500,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard is a companion document to the evaluation criteria for IT security defined
in ISO/IEC 15408. It defines the minimum actions to be performed by an evaluator in order to conduct
an ISO/IEC 15408 evaluation, using the criteria and evaluation evidence defined in ISO/IEC 15408.
This International Standard does not define evaluator actions for certain high assurance ISO/IEC 15408
components, where there is as yet no generally agreed guidance.

Ämnesområden

IT-säkerhet (35.030)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 18045:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Metodik för evaluering av IT-säkerhet (ISO/IEC 18045:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 188 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 188 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 500,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationssäkerhet, SIS/TK 318

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Methodology for IT security evaluation (ISO/IEC 18045:2008)

Artikelnummer: STD-80020896

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-26

Antal sidor: 304