Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-1:2023

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 1: Översikt och begrepp (ISO/IEC 27036-1:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-1:2023

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 1: Översikt och begrepp (ISO/IEC 27036-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document is an introductory part of ISO/IEC 27036. It provides an overview of the guidance intended to assist organizations in securing their information and information systems within the context of supplier relationships. It also introduces concepts that are described in detail in the other parts of ISO/IEC 27036. This document addresses perspectives of both acquirers and suppliers.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27036-1:2023

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Informationssäkerhet vid leverantörsrelationer - Del 1: Översikt och begrepp (ISO/IEC 27036-1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Säkerhetsåtgärder och tjänster, SIS/TK 318/AG 41

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Information security for supplier relationships - Part 1: Overview and concepts (ISO/IEC 27036-1:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80042797

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-05-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO/IEC 27036-1:2014 , SS-ISO/IEC 27036-1:2014