Standard Svensk standard · SS-EN 17543:2021

Bevarande av kulturarv - Ytskikt i byggt kulturarv - Undersökning och dokumentation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17543:2021

Bevarande av kulturarv - Ytskikt i byggt kulturarv - Undersökning och dokumentation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Riksantikvarieämbetet gällande förbetalda standarder inom kulturarvsområdet, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
Standarder inom kulturarvsområdet >>


De olika stegen vid undersökning av ytskikt.
Bildtext: De olika stegen vid undersökning av ytskikt.
Foto: L Kennerstedt, L Ronström, Kathrin Hinrichs Degerblad CC BY

Denna standard beskriver en systematisk metod för att kartlägga och datera färghistoriken i och på byggnader. Detta görs genom att samla in data från arkiv kombinerad med undersökningar på plats och i mikroskop samt tolkning av fynden. Standarden är ett stöd för er som ska planera, genomföra och dokumentera färgundersökningar och kan användas av alla som medverkar i processen med att undersöka och bevara byggt kulturarv.

Byggt kulturarv är ständigt utsatt för förändring och omdaning med återkommande renovering och ombyggnad av exteriörer och interiörer, beroende på samtidens tycke och smak. Oavsett vad eller varför man önskar förändra ytor i en byggnad, kan en kartläggning av bemålade eller dekorerade arkitekturdelar hjälpa både förvaltare och tillståndsgivande myndigheter att besluta om hur dessa på bästa sätt bör bevaras eller dokumenteras för framtiden. Standardiserad undersökning av ytskikt i byggt kulturarv möjliggör även forskning och kunskapsuppbyggnad till gagn för byggnadsvården i Sverige i stort.

Industriell framställning av färg har lett till en mängd nya material, färgämnen och bindemedel. Ommålningsintervall har krympt och strukturer av färg, lager på lager, har blivit allt mer komplexa. Därför kan dagens professionella byggnadsvårdare inte längre förlita sig enbart på arkivsökning och sporadiskt framskrapade färgtrappor. Undersökningarna behöver kompletteras med provtagning, analyser i mikroskop och sist men inte minst: identifierade färglager måste sättas in i sitt historiska sammanhang.

Standarden gäller alla slags ytor som hör till det byggda och bemålade kulturarvet – väggar, tak, snickerier, fasader, grindar, med mera. Den beskriver också komplexiteten i att bedöma kulör, glans, ytstruktur och annat som karaktäriserar ett gammalt ytskikt eller vägs in vid valet av ett nytt.

Framtagen av experter inom CEN/TC 346 och SIS/TK 479

Standarden har tagits fram av färgexperter från hela Europa inom ramen för det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage. I Sverige motsvaras projektet av en teknisk kommitté, SIS/TK 479, Bevarande av kulturarv. Vid framtagningen av just denna standard deltog Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Göteborgs universitet från svenskt håll.

Standarden publicerades den 11 augusti 2021 och tillhandahålls i Sverige genom Svenska institutet för standarder, SIS.

Omfattning
I det här dokumentet definieras bästa praxis för undersökning av ytskikt i byggt kulturarv, med målet att
fastställa befintliga färgsättningar genom insamling av data och bearbetning av iakttagelser. Dokumentet
kan användas för ytskikt som är dekorativa eller skyddande och som finns utvändigt eller interiört,
liksom för annat byggt kulturarv, men med explicit undantag för kategorin väggmålningar SIS2.
Det här dokumentet kan tillämpas för planering och utförande av dessa undersökningar med
dokumentation under hela förloppet. Det kan även användas som referensdokument för processen för
intressenter som är involverade i undersökningen av byggt kulturarv.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17543:2021

Bevarande av kulturarv - Ytskikt i byggt kulturarv - Undersökning och dokumentation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of Cultural Heritage - Finishes of built heritage - Investigation and documentation

Artikelnummer: STD-80042909

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-08-16

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 17543:2021