Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-89, utg 3:2022

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-89: Särskilda fordringar på kyl- och frysaggregat för kommersiellt bruk, med inbyggd eller separat kondensor eller kompressor

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN IEC 60335-2-89, utg 3:2022/AC1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-89, utg 3:2022

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-89: Särskilda fordringar på kyl- och frysaggregat för kommersiellt bruk, med inbyggd eller separat kondensor eller kompressor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 663 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 663 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Används tillsammans med SS-EN 60335-1, utg 5:2012 och dess separat utgivna tillägg.

Ersätter SS-EN 60335-2-89, utg 2:2010 med ändringarna SS-EN 60335-2-89, utg 2:2010/A1:2016 och SS-EN 60335-2-89, utg 2:2010/A2:2018, gäller ej fr o m 2025-05-04.

Corrigendum No 1:2019 och No 2:2021 är inarbetade i standarden. EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 ingår i standarden.

Ämnesområden

Kylanläggningar för handeln (97.130.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-89, utg 3:2022

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-89: Särskilda fordringar på kyl- och frysaggregat för kommersiellt bruk, med inbyggd eller separat kondensor eller kompressor
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 663 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 663 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant unit or compressor

Artikelnummer: STD-80038736

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-10-19

Antal sidor: 73

Parallell utgåva: SS-EN 60335-2-89