Standard Svensk standard · SS-EN 14562:2006

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt carriertest för utvärdering av den fungicida eller jästavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso- och sjukvården - Provningsmetod och krav (fas 2, steg 2)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14562:2006

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt carriertest för utvärdering av den fungicida eller jästavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso- och sjukvården - Provningsmetod och krav (fas 2, steg 2)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectant products for instruments that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with hard water – or in the case of ready-to-use products – with water.
This European Standard applies to products that are used in the medical area for disinfecting instruments by immersion – even if they are not covered by the EEC/93/42 Directive on Medical Devices.
This European Standard applies to areas and situations where disinfection is medically indicated. Such indications occur in patient care, for example:
-- in hospitals, in community medical facilities and in dental institutions;
-- in clinics of schools, of kindergardens and of nursing homes;
and may occur in the workplace and in the home. It may also include services such as laundries and kitchens supplying products directly for the patients.
NOTE This method corresponds to a phase 2, step 2 test (see Annex E).

Ämnesområden

Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14562:2006

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptiska medel - Kvantitativt carriertest för utvärdering av den fungicida eller jästavdödande effekten av kemiska desinfektionsmedel för instrument inom hälso- och sjukvården - Provningsmetod och krav (fas 2, steg 2)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative carrier test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity for instruments used in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 2)

Artikelnummer: STD-45359

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-05-18

Antal sidor: 41