Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17043:2010

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för kompetensprövning (av laboratorium) (ISO/IEC 17043:2010)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17043:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17043:2010

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för kompetensprövning (av laboratorium) (ISO/IEC 17043:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies general requirements for the competence of providers of proficiency testing schemes and for the development and operation of proficiency testing schemes. These requirements are intended to be general for all types of proficiency testing schemes, and they can be used as a basis for specific technical requirements for particular fields of application.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17043:2010

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för kompetensprövning (av laboratorium) (ISO/IEC 17043:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (ISO/IEC 17043:2010)

Artikelnummer: STD-73982

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-04-29

Antal sidor: 52

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 17043:2023