Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär standarden

Standard SS-EN ISO/IEC 17025:2018 fastställer allmänna kompetenskrav som gör det möjligt för provnings- och kalibreringslaboratorier att påvisa att deras verksamhet bedrivs på ett kompetent sätt och ger tillförlitliga resultat. Tillkommande krav från föregående version berör bland annat planering och genomförande av åtgärder för att hantera risker och möjligheter.

Detta skapar en god grund för att

  • uppnå bättre resultat
  • förebygga negativa konsekvenser
  • förbättra ledningssystemets verkan.

Standarden kan tillämpas på alla laboratorier som utför provning och/eller kalibrering, oberoende av antalet anställda eller omfattningen på provnings- och kalibreringsverksamheten.

Laboratorier, som bedriver sin verksamhet i enlighet med denna standard, följer, på en övergripande nivå, principerna i SS EN ISO 9001.
Fördelar med att använda standarden

Med hjälp av standarden kan samarbetet mellan laboratorier och andra organ förbättras, och utbytet av information och erfarenheter underlättas. Den ger goda förutsättningar för laboratorier att säkerställa

  • kompetens
  • opartiskhet
  • förmåga att kontinuerligt producera pålitliga resultat.

Nyheter och förändringar

Den nya utgåvan bygger på riskbaserat tänkande, vilket har lett till att vissa utförandekrav har kunnat ersättas med resultatkrav. Den erbjuder större flexibilitet vad gäller krav i fråga om processer, rutiner, dokumenterad information och organisatoriska ansvarsområden. En annan nyhet är att en definition av "laboratorium" har lagts till.

Utbildning

Grunderna i ledningssystem enligt ISO/IEC 17025 >>

Omfattning
I detta dokument specificeras allmänna krav avseende kompetens, opartiskhet och konsekvent utförande av laboratorieverksamhet.
Detta dokument är tillämpligt på alla organisationer som utför laboratorieaktiviteter, oavsett personalstorlek.
Laboratoriernas uppdragsgivare, tillsynsmyndigheter, organisationer där expertbedömning tillämpas, inklusive system, ackrediteringsorgan med flera kan använda detta dokument för bekräftelse eller godkännande av ett laboratoriums behörighet.

ISO/IEC 17025:2017 specifies the general requirements for the competence, impartiality and consistent operation of laboratories.
ISO/IEC 17025:2017 is applicable to all organizations performing laboratory activities, regardless of the number of personnel.
Laboratory customers, regulatory authorities, organizations and schemes using peer-assessment, accreditation bodies, and others use ISO/IEC 17025:2017 in confirming or recognizing the competence of laboratories.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Ledningssystem för miljö (04.100) Certifiering, ackreditering och revision (04.150) Provningsbetingelser Allmänt (19.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier (ISO/IEC 17025:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)

Artikelnummer: STD-80003899

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-05-07

Antal sidor: 76

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007 , SS-EN ISO/IEC 17025:2005