Standard Svensk standard · SS-ISO 10019:2005

Vägledning för val av konsulter för kvalitetsledningssystem samt användning av deras tjänster (ISO 10019:2005, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10019:2005

Vägledning för val av konsulter för kvalitetsledningssystem samt användning av deras tjänster (ISO 10019:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger vägledning för val av konsulter för kvalitetsledningssystem samt användning av deras tjänster.
Standarden är avsedd att hjälpa organisationer när en kvalitetskonsult väljs. Den ger vägledning om sättet att utvärdera kompetensen hos en kvalitetskonsult och den skapar förtroende för att organisationens behov och förväntningar på konsultens tjänster kommer att infrias.
ANM. 1 Denna standard är inte avsedd att användas för certifieringsändamål.
ANM. 2 Denna standard är främst avsedd att användas när ett ledningssystem för kvalitet införs, men den kan på samma sätt, med lämplig anpassning, användas för införandet av vilket annat ledningssystem som helst. Användbar när du arbetar med internrevision.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för kvalitet (04.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10019:2005

Vägledning för val av konsulter för kvalitetsledningssystem samt användning av deras tjänster (ISO 10019:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Kvalitetsledning, SIS/TK 304

Internationell titel: Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services (ISO 10019:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-38707

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-02-04

Antal sidor: 33