Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-1:2018

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 1: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär (ISO 11997-1:2017)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-1:2018

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 1: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär (ISO 11997-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 11997-1:2017 specifies a method for the determination of the resistance of coatings to one of four defined cycles of wet (salt fog)/dry/humid conditions using specified solutions.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11997-1:2018

Färg och lack - Bestämning av korrosionsskyddsförmåga under cykliskt varierande betingelser - Del 1: Våt (saltdimma)/torr/fuktig atmosfär (ISO 11997-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to cyclic corrosion conditions - Part 1: Wet (salt fog)/dry/humid (ISO 11997-1:2017)

Artikelnummer: STD-80000677

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-01-22

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 11997-1:2006