Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN 60939-2-2

Filter för radioavstörning - Del 2-2: Förlaga till detaljspecifikation - Passiva avstörningsfilter - Filter för vilka provning avseende säkerhet krävs (endast provning avseende säkerhet)

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard har publiceringsform ikraftsättning, endast offentliggörande. Detta betyder att det är en hänvisning till en annan standard eller annat dokument.

Ämnesområden

Kretskort och underenheter (31.190) Audio- och videoteknik samt audiovisuell teknik (33.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Complete filter units for radio interference suppression - Part 2-2: Blank detail specification - Passive filter units for electromagnetic interference suppression - Filters for which safety tests are required (safety tests only)

Artikelnummer: STD-3331907

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-24

Antal sidor: 0

Ikraftsätter: IEC 60939-2-2:2004

Parallell utgåva: SS-EN 133221