Nyhet · 2022-07-01

ISO nya verktyg visar framtidens standardiseringsbehov

ISO har utvecklat ett Standardization Foresight Framework, ett sorts ramverk till stöd för långsiktig planering och diskussioner om morgondagens möjligheter på standardiseringsområdet. Verktyget har designats för att underlätta navigering bland globala trender.

På svenska kan Foresight definieras som framåtsyn, en förmåga som prioriteras i både ISO:s och SIS strategi 2030 och som ska göra oss bättre förberedda på framtidens standardiseringsbehov. ISO Foresight-verktyg är ett hjälpmedel för alla som vill bli mer framtidsorienterade och slippa göra all research själva. Givetvis finns en koppling till vilka standarder som kan behövas i dessa framtidsområden.

Har du frågor om ISO Foresight tool eller om det Strategiska programmet SP4, Framtidsorientering? Välkommen att kontakta Camilla Åberg, Manager Innovation & Foresight, på SIS policyavdelning.