Nyhet · 2023-01-10

Systematiska åtgärder minskar risken för sjukskrivning

Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa står idag för närmare hälften av alla pågående sjukfall. Framför allt är det sjukskrivningar på grund av stress som ökar. För att vända utvecklingen behöver ledningen lyfta frågan och arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön.

Enligt Försäkringskassans statistik var det 13 procent fler som var sjukskrivna med en stressrelaterad diagnos i juli 2022 jämfört med juli 2019.

– Stressrelaterade sjukskrivningar har ökat under längre tid. Vi såg en tillfällig minskning under 2020 och 2021 när många var permitterade och andra sannolikt hade lättare att få ihop sin vardag när de arbetade hemifrån. Många med samhällskritiska yrken gjorde heroiska insatser under pandemin, exempelvis inom sjukvården, men brist på återhämtning tar till slut ut sin rätt, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

Arbetsmiljöfrågor måste upp på styrelsens bord

Det finns fortfarande kunskapsluckor om vilka rehabiliteringsinsatser som faktisk fungerar, men länge har det varit känt hur viktigt det förebyggande arbetet är för att undvika sjukskrivning.

– Framför allt ser vi att ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där man fångar upp risker tidigt och sedan på ett systematiskt sätt agerar för att minska dessa, verkligen fungerar. Det är det bästa för både medarbetaren som inte blir sjuk och arbetsgivaren som kan behålla sin anställda.

Ulrik Lidwall, Försäkringskassan

Ulrik Lidwall (Foto: Lars Ingels)

Arbetsmiljöverket har tydliggjort att det bör vara en strategisk fråga för ledningen att proaktivt förbättra organisatoriska och sociala arbetsförhållanden. Alltför ofta ligger fokus på de negativa riskerna snarare än de positiva möjligheterna.

– Om man ser arbetsmiljöarbetet som ännu en pålaga som ska hanteras, då blir det inte bra. Det är viktigt att låta alla medarbetare bli delaktiga och göra arbetsmiljöarbetet till något positivt. Att se det som en naturlig del i din utveckling av verksamheten helt enkelt, säger Ulrik Lidwall.   

 


Läs mer om ISO 45001

ISO 45001 är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö.

Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Vill du köpa standarden, gå en utbildning eller få vägledning? Klicka dig vidare här.

Kommitté för arbetsmiljö

Deltagarna i SIS/TK 301 för arbetsmiljöledningssystem är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både nationellt och internationellt, inom området för arbetsmiljö.