Standard Swedish standard · SS-EN 16751:2016

Bio-based products - Sustainability criteria

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16751:2016

Bio-based products - Sustainability criteria
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna europeiska standard anger övergripande hållbarhetskriterier som är applicerbara på den biobaserade delen av samtliga biobaserade produkter, undantaget livsmedel, foder och energianvändning, och täcker alla tre pelarna av hållbarhet; miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Om produkten är delvis biobaserad kan denna europeiska standard enbart användas för den
biobaserade delen eftersom den inte hanterar icke biobaserade (fossila, minerala) delar av en produkt.
Denna europeiska standard kan användas för två tillämpningsområden; antingen att tillhandahålla hållbarhetsinformation gällande enbart biomassaproduktionen eller att tillhandahålla hållbarhetsinformation i leverantörskedjan för den biobaserade delen av en biobaserad produkt.
Denna europeiska standard anger ett ramverk för att tillhandahålla information gällande hanteringen av hållbarhetsaspekter.
Denna europeiska standard kan inte användas för att göra uttalanden att verksamheter eller produkter är hållbara eftersom den inte fastställer tröskelvärden eller gränser.
Denna europeiska standard kan däremot användas för affärskommunikation (B2B) eller för att utveckla produktspecifika standarder och certifieringssystem.

Subjects

Biobased products (13.020.55) Product life-cycles (13.020.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 16751:2016

Bio-based products - Sustainability criteria
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 320 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-80023081

Edition: 1

Approved: 4/11/2016

No of pages: 40

Also available in: SS-EN 16751:2016